Habarlar

 • Master Rotary Actuator-a 8 maslahat

  Master Rotary Actuator-a 8 maslahat

  GYSGAÇA Gidrawlik aýlaw hereketlendirijileri senagat awtomatizasiýasynda iň köp ulanylýan hereketlendirijilerden biridir.Mehaniki pressler, kranlar, sanjym galyplaýjy maşynlar, nebit we gaz önümçilik enjamlary we awtoulag önümçiligi ýaly programmalarda giňden ulanylýar.Highokary takyklygy bilen relia ...
  Koprak oka
 • Master Rotary Actuator-a 8 maslahat

  GYSGAÇA Gidrawlik aýlaw hereketlendirijileri senagat awtomatizasiýasynda iň köp ulanylýan hereketlendirijilerden biridir.Mehaniki pressler, kranlar, sanjym galyplaýjy maşynlar, nebit we gaz önümçilik enjamlary we awtoulag önümçiligi ýaly programmalarda giňden ulanylýar.Highokary takyklygy bilen relia ...
  Koprak oka
 • Çiçen Itza ybadathanasyna çykmak üçin Angry Mob tarapyndan hüjüm edilen polýak syýahatçysy

  Angry Mob syýahatçy Gadymy Maýa ybadathanasyna çykmak üçin hüjüm edýär Polşaly bir syýahatçy gadymy Maýa ybadathanasynyň basgançaklaryna çykandan soň Meksikanyň Çiçen Itza şäherinde gaharly märekäniň gazabyna duçar boldy.Tomaşaçylaryň düşüren wideoýazgylarynda polýakly bir adamyň piramida meňzeş gurluşy ulaltýandygy görkezilýär ...
  Koprak oka
 • GIDRAWIK ROTARY AKTUATORYNY GÖRMEK: OPTIMAL NETULJELER ÜÇIN Esasy ädimler

  GIDRAWIK ROTARY AKTUATORYNY GÖRMEK: OPTIMAL NETULJELER ÜÇIN Esasy ädimler

  Gidrawlik aýlaw hereketlendirijisini boýamak önümçilik işinde möhüm ädimdir.Hereketlendirijini poslama we könelmekden goramaga, şeýle hem estetiki maksatlar üçin reňk ýa-da dokma goşmaga kömek edýär.Şeýle-de bolsa, hereketlendirijini nädogry boýamak enjamlara uly zeper ýetirip biler, şonuň üçin men ...
  Koprak oka
 • GIDRAWIK ROTARY AKTUATORLARYNYER AERAL PLATFORMALARDA N USDIP ULANYLýandygyny

  GIDRAWIK ROTARY AKTUATORLARYNYER AERAL PLATFORMALARDA N USDIP ULANYLýandygyny

  Gidrawlik aýlaw hereketlendirijileri howa platformalarynyň gurluşygynda möhüm komponentdir.Olarda ýerleşiş we aýlanýan komponentler, iki dürli nokadyň arasynda elektrik geçirişini üpjün etmek we dolandyrylýan hereketi üpjün etmek ýaly birnäçe programmalar bar.Bu makalada ara alyp maslahatlaşarys ...
  Koprak oka
 • KONEKSPO 2023-de WEITAI GIDRAULIK ROTARY AKTUATORLARY BILEN IŞI .IZI GEÇIR

  KONEKSPO 2023-de WEITAI GIDRAULIK ROTARY AKTUATORLARY BILEN IŞI .IZI GEÇIR

  Gowy habar!Geljek aý WEITAI Gidrawlik ýokary hilli gidrawlik aýlaw hereketlendirijilerini görkezmek üçin CONEXPO Las Wegas 2023-e tarap ugraýar.“CONEXPO Las Wegas” gurluşyk we magdan hünärmenleri üçin öňdebaryjy halkara sergisidir.Iki ýyllyk geçirilýän müňlerçe sergä ýygnanan ...
  Koprak oka
 • WEITAI GIDRAULIK ROTARY AKTUATORLAR BARADA

  WEITAI GIDRAULIK ROTARY AKTUATORLAR BARADA

  WEITAI gidrawlik aýlaw hereketlendirijileri ýokary öndürijilik talaplary üçin döredilip, gaýtalanma, ygtybarlylyk we çalt jogap wagtyny hödürleýär.Tork derejesiniň giň gerimi bilen bu hereketlendirijiler nebit we gaz, magdançylyk, gurluşyk, götermek we oba hojalygy pudagynda ulanmak üçin amatly ...
  Koprak oka
 • GIDRAULIK ROTARY AKTUATORLARYNY satyn almagyň peýdalary

  GIDRAULIK ROTARY AKTUATORLARYNY satyn almagyň peýdalary

  Gidrawlik aýlaw hereketlendirijileriniň meşhurlygy soňky birnäçe ýylda çalt artýar.2022-nji ýylda gidrawliki aýlaw hereketlendirijileriniň bazar mukdary 7,2 milliard ABŞ dollary diýlip çaklanyldy, bu bolsa 2020-2022-nji ýyllar aralygynda 4% ösüşi görkezýär.Gidrawlik aýlaw hereketlendirijileriniň iň uly öndürijisi Pa ...
  Koprak oka
 • WEITAI GIDRAULIK ROTARY AKTUATOR FABRIKASY TERBI .ESI

  WEITAI GIDRAULIK ROTARY AKTUATOR FABRIKASY TERBI .ESI

  2023-nji ýylyň 9-njy fewralynda WEITAI satuw we önüm hünärmenleri üçin gidrawliki aýlawly hereketlendiriji zawod okuwyny gurady, bu işgärleri iň täze tehnologiýalar we öňdebaryjy tejribeler bilen tizleşdirmek üçin ajaýyp usul.Okuw gutarandan soň, WEITAI-iň işgärleri ...
  Koprak oka
 • GIDRAULIK ROTARY AKTUATORLAR BARADA BILMEK GEREK

  GIDRAULIK ROTARY AKTUATORLAR BARADA BILMEK GEREK

  Gidrawlik aýlaw hereketlendirijileri, tork we burç süýşmesi ýa-da aýlanmak üçin gidrawlik basyşy ulanýan gidrawlik hereketlendirijilerdir.Gidrawlik energiýasyny mehaniki energiýa öwürýärler we gysmak, götermek, iteklemek, çekmek, aýlamak we süýşürmek ýaly köp programmalarda ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • AOTRATY AKTUATOR satyn almak üçin GYSGAÇA GÖRNÜŞ

  AOTRATY AKTUATOR satyn almak üçin GYSGAÇA GÖRNÜŞ

  Aýlanýan hereketlendirijiler, lukmançylyk önümçiliginden başlap, howa giňişligi in engineeringenerçiligine çenli dürli pudaklarda ulanylýan güýçli gurallardyr.Hereketlendirijiniň bu görnüşi, klapanlary açmak we ýapmak ýa-da agyr enjamlary hereket etmek ýaly anyk işleri ýerine ýetirmek üçin energiýany herekete öwürmek üçin niýetlenendir.Gelende ...
  Koprak oka
 • Hytaýda täze ýyl baýramçylygy WEITAI-de

  Hytaýda täze ýyl baýramçylygy WEITAI-de

  18-nji ýanwarda WEITAI her ýyl Täze ýyl agşamlyk naharyny berdi.Bu ýyl geçiriljek ýeri Şilaoren plýa Beachynyň ajaýyp kenarynda ýerleşýän Hyatt Qingdao myhmanhanasydy.WEITAI işgärlerinden başga-da işgärleriň maşgala agzalary, işewür hyzmatdaşlar we gowy dostlar çagyryldy ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2