GÖRNÜŞLER

banner1

Oba hojalygy

Oba hojalygy

Esasy programmalar: Tigirli rul, ýokaryk ýerleşiş, kelläniň aýlanmagy, konweýer swing

MATERIAL HANDLING

MATERIAL HANDLING

Esasy programmalar: Platforma, sebet we jib aýlanma, goşma aýlanma, rul

Gurluşyk goşundylary

Gurluşyk goşundylary

Esasy “PowerTilt” programmalary: Bahalandyrmagy, ýerasty enjamlary, ýol gurluşygyny we tehniki hyzmaty, çukuryň howpsuzlygy, abadanlaşdyryş, çotga kesmek, ölçemek we material doldurmak

GÖRNÜŞ WE GÖRNÜŞ

GÖRNÜŞ WE GÖRNÜŞ

Esasy programmalar: ippingüklemek we zyňmak, gar sürýän ganatyň aýlanmagy, goluň artikulýasiýasy, çotganyň ýerleşişi

Magdan gazmak

Magdan gazmak (2)

Esasy programmalar: Terezini ýokarlandyrmak, berkitmek, üçegi berkitmek, beton burun aýlanyşy, buraw ýerleşişi, turba işlemek

Gurluşyk

Gurluşyk

Esasy programmalar: Tigirli rul, berkidiji swing, konweýeriň ýerleşişi

ENERGI .A

ENERGI .A

Esasy programmalar: Zyňylmagynyň öňüni alyjy, gün kollektorynyň ýerleşişi

MARINE

MARINE (2)

Esasy programmalar: Mast we lybasyň ýerleşişi, davit aýlanmagy, rampanyň aýlanmagy, rampa ýerleşdirilmegi